Jõulumüük Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti majas

Käo Tugikeskusele lisaks müüsid oma teenusekasutajate tehtud töid: Põhja Eesti Pimedate Ühing&#44 MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner&#44 Tallinna Tugikeskus Juks&#44 Tallinna Vaimse Tervise Keskus&#44 MTÜ Merimetsa Tugikeskus&#44 MTÜ EIT Tugiliisu&#44 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus&#44 Tallinna Sotsiaaltöökeskus ja Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus.

See oli hea võimalus osta kingipakkidesse panemiseks täiesti unikaalseid ja erilisi tooteid.

Jõulumüügi organiseerijatele suur tänu hea korralduse eest!

Üritust kajastatakse ka Tallinna kodulehel.