ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” V koosloome töötuba

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid&#44 kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

V töötuba toimus 22.02.2018 Käo Tugikeskuse Maleva keskuses.&#160:

Töötoa&#160:eesmärk:&#160:Piloodi käivitamise&#160:toetamine.

Töötoa teemad:

  • Osapoolte tagasiside koostööprotsessile:
  • Kulumudeli ja teenusprotsesside üle vaatamine ning parendamine:
  • Ettepanekud teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks – teenuste korraldamise&#44 rahastamise&#44 eri osapoolte koostööga seotult.

Foto V koosloome töötoast.&#160: