ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” projekti meeskonna koosolek

Taaskord pidime tõdema&#44 et intervallhoiuteenuse piloteerimine Maleva keskuse ruumides on käivitunud edukalt. Tänaseks on teenust piloteerinud juba 14 erinevat teenusekasutajat. Oleme saanud tagasisidet&#44 kuidas intervallhoiuteenuse kasutamine loob vanematele võimalusi tööl käimiseks või tööl leidmiseks. Eriti oleme tänulikud enda tegevusjuhendajatele&#44 tänu kellele on tekkinud usalduslik suhe vanematega&#44 kes oma täisealise lapse teenusele on toonud.&#160:

Viimsi vallal on tänaseks hea kogemus ühe teenusekasutajaga&#44 kes on intervallhoiuteenusega kenasti kohanenud. Viimsis on loodud kõik tingimused järgmiste teenusekasutajate teenindamiseks. Viimsi valla ja Käo Tugikeskuse meeskonna koostöö toel on loodud kõik eeldused selleks&#44 et Viimsis kasvaks kompetents raske ja sügava erivajadusega inimeste teenindamiseks väljaspool kodukeskkonda.&#160: