ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” meeskonna tagasiside

&#160:


Fotol projektimeeskond koos intervallhoiuteenuse saaja Carmeniga.

28. veebruaril saime veelkord projekti töötajatega kokku Käo Tugikeskuse Maleva keskuses. Projektis osalenud töötajad said võimaluse anda omapoolset tagasisidet intervallhoiuteenuse kulgemise kohta Maleva keskuse ruumides. Tõdeti&#44 et projekt on oma ootusi ületanud. Vastu võeti plaanitust rohkem teenusekasutajaid. Vanemate/eestkostjate tagasiside on olnud väga positiivine. Projekti eesmärgiks oli&#160:ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenusekasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks&#44 töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Eesmärk sai täidetud.

Hetkel on tugikeskuses käivitunud riikliku igapäevaelu toetamise teenuse raames päeva- ja nädalahoiuteenus&#44 mis võimaldab projektis juurutatud tööpõhimõtete jätkamist ka peale projekti lõppu.&#160: