ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” III koosloome töötuba

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid&#44 kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

II koosloome töötuba toimus 10. oktoobril 2017.&#160:

Töötoa teemad olid järgmised:

  • Piloteerimise eesmärkide täpsustamine&#44 analüüsiks vajalike andmete ja nende kogumise viisides kokku leppimine.
  • Käimasoleva piloodi teenusprotsessi analüüs&#44 tõrgete tuvastamine ning lahenduste leidmine.
  • Teenuse ressursside kaardistamine&#44 kulumudeli täpsustamine ning optimeerimine.

Fotod III koosloome töötoast.