Erasmus+ õpirände raames Belgia erikoolide külastamine

Perioodil 6.-10.11.2023 külastasid kaks Käo Põhikooli õpetajat Erasmus+ õpirände raames Belgia erikoole. Organisatsioon CKSA (Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen) koondab enda alla 39 tava- ja erikooli Antwerpi piirkonnas. Käo Põhikooli õpetajad külastasid kokku viite erikooli ning üht teraapiakeskust. Esmane kontakt antud asutusega loodi 2023.a kevadel kui Belgia koolijuhid külastasid Käo Põhikooli. Oli suur rõõm, et nüüd võeti vastu meie kooli õpetajaid ja tutvustati enda töid ja tegemisi.

Antud õpirände eesmärgid olid järgmised:

  1. Tutvuda HEV õpilastele mõeldud õppemeetoditega.
  2. Tutvuda erinevate AAC vahenditega.
  3. Tutvuda sensoorse integratsiooni teemaga ja multisensoorsete keskkondadega.
  4. Tutvuda HEV õpilaste tugisüsteemiga.
  5. Tutvuda Belgia haridussüsteemiga.

Külastuse käigus pöörati erilist tähelepanu sellele, kuidas on kohandatud õpikeskkond ning milliseid meetodeid ja vahendeid õpilastega töötamisel kasutatakse. Oli rõõm näha ja kuulda, et paljud Käo Põhikooli tegemised on külastatud koolide õppetegevusega sarnased. Samas saadi uusi ideid nii keskkonna kohandamise kui ka õppevahendite osas.

Aitäh CKSA-le suurepärase vastuvõtu eest