Erasmus+ õpirände projekti teine etapp – töövarjuna Taanis

Erasmus+ projekti „Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine”  teine etapp leidis aset 24.04-06.05.2022. Käo Põhikooli õpetajad Katrin Lipso ja Helen Kogerma viibisid kahe nädala vältel töövarjuna Silkeborgi erikoolis Dybkær Specialskole (https://dybkaerspecialskole.aula.dk/).

Koolis saime aktiivselt osa õpilaste ja töötajate igapäevaelust, osaleda nii vaatleja kui õpilaste juhendajana erinevates tegevustes – nii igapäevane õppetöö, erinevad teraapiad, koolibändi proov kui ka teemanädalate raames toimunud suur pidu koos õpilaste peredega.

Dybkær Specialskoles on au sees õuevahetunnid, õuealale on lihtne ligipääs igast klassiruumist. Kooli eripäraks on programm Skolen I Naturen, mille on algatanud ja sisse viinud kooli pikaaegne tegevusterapeut. Lihavõtetest kuni oktoobrini käiakse kord nädalas terve kooliperega lähedaloleva järve ääres, tegevusteks looduses on kajakisõit, lõkke tegemine, toidu valmistamine, metsa- ja järvelooduse uurimine jm. Koolis on oluline põhimõte: õpetamisel alustatakse kogemuse loomisest, see kogemus peab olema õpilase jaoks tähenduslik.

Saime võimaluse tutvustada õpilastele Eestit sensoorse loo abil läbi erinevate meelte. Töötajatel oli hiljem võimalik vaadata ka Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskust tutvustavat filmi.

Ühel päeval külastasime ka Skandinaavia suurimat erikooli Stensagerskolen (https://stensagerskolen.aarhus.dk/)

ning ühel päeval õppevahendite messi Lærfest Aarhusis.

Muljeid õpirändest jagasime Käo Põhikooli õpilastele läbi äärmiselt taanipärase tegevuse – piknik, kus pakkusime hot doge.

Tagasiside töötajatele toimus nii kooli koosolekul Zoomi vahendusel, kui olime alles Taanis kohapeal ning tagasi tulles jagasime muljeid Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse kõigile kolmele majale samuti Zoomi vahendusel. Õpirände päevikud ning fotogaleriid on töötajatele leitavad Eliisi keskkonnas. Inglismaa ja Taani õpirännetest valmis kooli seinale ka fotostend.