Erasmus+ õpirände projekti esimene etapp- töövarjuna Inglismaal

Covid-19 viiruskriisi tõttu oli vajalik taotleda projekti kestusele pikendust ning teha muudatusi partnerorganisatsioonide ja sihtriikide osas.

2020-21 õppeaastasse planeeritud õpiränded lükati edasi  käesolevasse õppeaastasse. Esialgsete koostööpartnerite asemel Iirimaal ja Rootsis leiti uued koostöö huvilised Inglismaa ja Taani koolidest. Projekti esimene etapp sai teoks oktoobris, mil õpetaja Mairi Forni ja füsioterapeut Laura Feldbach viibisid perioodil 11-22 oktoober töövarjuna Inglismaal, St Rose`s koolis.

Kahenädalane õppetsükkel oli intensiivne, põnev ning silmaringi avardav, aga ka äratundmisrõõmu pakkuv. Vahetult peale rännet tõdesid mõlemad osalejad, et partnerkoolis osutus võimalikuks täita kõiki projektis üles seatud eesmärke. Eraldi väljatooduna on huvi lisateadmistest Rebound Therapy ja Story Massage meetodite kohta.

Rohkem infot Rebound Therapy kohta leiab https://www.reboundtherapy.org/ ning Story Massage kohta https://www.storymassage.co.uk/.

Koostöö jätkumisest ning kasuliku info vahetamisest on huvitatud nii Käo Põhikool kui ka St. Rose’s kool. Esimesed kirjavahetused toimusid juba nädal peale kohtumist. 14. detsembril korraldati ühistund ZOOM keskkonnas, kus Käo Põhikooli õpilaste muusika ja liikumise tunniga liitusid videosilla vahendusel St. Rose´s kooli õpilased. Edastati jõulutervitusi ning mõlema kooli õpilased koos juhendajatega esitasid jõululaule ühise pillimängu saatel.

Vahetu tagasiside ja kõige värskemate muljete jagamine Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse kolme üksuse töötajatele toimus 17. novembril veebipõhise infotunnina Facebook Live keskkonnas.

24. novembril vahendati igakuisel A+AAC arendustöögrupi kohtumisel ZOOM keskkonnas spetsiifilisemat infot alternatiivkommunikatsiooni ja autismispektrihäiret hõlmavatest teemadest.

Õpirände tagasiside Käo Põhikooli õpilastele toimus kodurühmadele detsembrikuus läbi sensoorse loo. Sensoorne lugu võimaldab erituge vajavatele lastele edastada soovitud teavet hõlmates erinevaid sensoorseid kanaleid – kuulmine, nägemine, kompimine, tasakaal, propriotseptsioon, haistmine, maitsmine.

Mõlema osaleja õpirände päevik ning valik partnerkoolis tehtud fotodest on Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse töötajatele tutvumiseks www.eliis.eu keskkonnas.

Rohkem infot St. Roses`s kooli kohta leiab https://stroses.org.uk/.

Projekti teine etapp toimub käesoleva õppeaasta kevadel, mil Käo Põhikooli kaks õpetajat viibivad töövarjuna Taanis.