Belgia koolijuhtide õppevisiit

Kolmapäeval, 3. mail kell 12. külastasid Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse lastekeskust 7-liikmeline grupp Belgiast. Külastajateks olid erinevate Belgia koolide juhid või juhatuse liikmed. Õppevisiiti organiseeris CKSA – katoliiklike koolide võrgustik Antwerpenis. Eestipoolseks vastuvõtjaks oli Haridus- ja Noorteamet, kes korraldas külalistele sissejuhatuse Eesti haridussüsteemi.

Külalistele Belgiast pakkus huvi Eesti hariduskorraldus. Kohapeal koolides lootsid nad eelkõige näha, kuidas koolides praktiline töö toimub. Huvipakkuvate teemade ring oli lai: kaasav haridus, haridusliku erivajadusega õpilased, õpetaja amet ja täiendkoolitused, hindamine jne. Käo Põhikooli tegevusi tutvustas kooli direktor Liina Pihol ja õpetaja Mairi Forni. Käo Tugikeskuse poolt oli vastuvõtjaks lastekeskuse meeskonnajuht Marge Siimann.