Avatud uste päev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis 8.-9.05.18

Käo Põhikooli võtame vastu lapsi&#44 kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel&#160:toimetuleku&#160:või&#160:hooldusõppes.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub kõigil õpilastel&#160:individuaalse õppekava&#160:alusel ja viiakse läbi Käo Põhikooli ja Käo&#160:Tugikeskuse sidusas koostöös.

Kooli ja keskusesse võetakse vastu õpilasi&#44 kes elavad Tallinnas või lähivaldades.

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta).

Rohkem infot on leitav kodulehel www.kaokeskus.ee/kaokool

Avatud uste päevi&#160:korraldame selleks&#44 et koostöö kooli-keskuse ja kodu vahel toimiks hästi ning toetaks iga õpilase arengut.

Mõlemal päeval on võimalik ajavahemikul&#160:9.00-13.00:

  • saada infot kooli ning tugikeskuse õppe- ja kasvatustegevusest:
  • külastada õppetunde:
  • osaleda maja tutvustaval ringkäigul:
  • saada infot rehabilitatsiooniteenuste võimalustest:
  • esitada avaldus kooli õppima asumiseks ja tugikeskusesse&#160:&#160:päevahoiuteenusele saamiseks.

Avatud uste päevadel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine: marge at kaokeskus dot ee&#160:või telefonil 677 3495 kuni 2. maini.