Avatud uste päev Käo Tugikeskuse Pae täiskasvanute keskuses 26.03.18

Meie eesmärk on igakülgselt toetada inimese isiksuse terviklikku arengut&#44 toetada intellektipuudega lapse ja täiskasvanu kujunemist Eesti kodanikuks&#44 kes vastavalt oma eale ja võimetele osaleb ühiskonnaelus&#44 tuleb võimalikult iseseisvalt toime eakohases igapäevaelus ning osaleb jõukohastes töötegevustes.

Ootame külla üliõpilasi&#44 vanemaid&#44 koostööpartnereid&#44 tulevasi töötajaid.
&#160:
Kohapeal on plaanis osalemine inspireerivates tegevustes koos noortega ning võimalus käia huvitaval ringkäigul.
&#160:
Avatud uste päeval osalemine toimub eelneva&#160:registreerimise alusel. Palun registreeri end hiljemalt 19. märtsiks&#160:meeskonnajuhi- tegevuste koordinaatori Liisi Pinta E-posti aadressil liisi dot pinta at kaokeskus dot ee või telefonil 672 0696.
&#160:
Kohtumiseni Pae keskuses!&#160:

&#160: