Peresõbralik tööandja

Käo Tugikeskusele on omistatud Peresõbraliku tööandja märgis tasemel hõbe.
Meie tegevused meeskonna hoidmiseks:

 • uue töötaja sisseelamisprogramm, aktiivne meeskonna tugi uue inimese toetamiseks;
 • kaasaegsed töövahendid ja töökeskkond;
 • selge töökorraldus;
 • tööjuhendamised, supervisioon;
 • professionaalne ja kaasav juhtimine;
 • võimalus oma tööd ja tööaega (graafikuid) ise planeerida, võtta vastu tööülesannete täitmiseks otsuseid;
 • valdkonnaalased koolitused nii tugikeskuse sees kui väljas tööandja kulul;
 • põhipuhkus 42 kalendripäeva;
 • töötajal on õigus üks päev töölt puududa seoses lähedase inimese pulmaga, lähedase matusega, töötaja kooli lõpetamise puhul, enda laste või lastelaste haridusasutuste (lasteaia, algkool, põhikool, gümnaasium, ülikool) lõpuaktuste puhul, lapse 1. klassi aktuse puhul. Nendel päevadel säilitatakse töötajale töötasu;
 • aastas kolme tervisepäeva kasutamise võimalus koos töötasu säilimisega;
 • kord aastas üks pidulik sündmus, kus tähistame ühiseid saavutusi;
 • erakorraliste peresündmuste puhul rahaline toetus (nt lapse sünd, matus);
 • kuni 14-aastased lapsed (k.a.) saavad jõulupaki;
 • pereliikmete kaasamine tugikeskuse avalikele üritustele (laadad, “teeme ära talgud”, ühisüritused, ühised väljasõidud, avatud uste päevad jne); 
 • hea sisekliima, sõbralik ja hooliv meeskond.