Aktuaalne

Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteem TASHIS

Uue infosüsteemi kasutusele võtmine võimaldab asutustel toimingud muuta efektiivsemaks ning kiiremaks, samuti väheneb seeläbi paberil teostatav ja säilitatav dokumentatsioon. Samuti on kavas TASHIS liita STARiga, …
Loe edasi…

Maleva keskuse õppeaed on töös!

Üheks meeleolukaks tegevuseks oli üheskoos valida jalgadel konteineritele sobivad asukohad&#44 mis&#160: täideti mulla. Koostöös noorte ja töötajatega istutati sisse erinevaid põnevaid taimi.Sooja päikese paitusel ja …
Loe edasi…

Konkurss õpetaja ametikoha täitmiseks Käo Põhikoolis

Kandidaadile esitatavad nõuded:vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. määruses nr 30 (Direktori&#44 õppealajuhataja&#44 õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded) § 3 lg 3 esitatud nõuetele (Põhikooli hariduslike erivajadustega …
Loe edasi…

Kollektiivpuhkus 2021. aastal

Lastekeskuse kollektiivpuhkus 05.07.- 06.08.2021Pae keskuse kollektiivpuhkus 12.07.- 13.08.2021Maleva keskuse kollektiivpuhkus 12.07.- 13.08.2021&#160:
Loe edasi…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20