Konkurss Käo Põhikooli õpetaja ja tugispetsialisti ametikohtade täitmiseks

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikoolkuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: õpetaja (1,0 ametikohta) ja tugispetsialist (eripedagoog - 1,0 ametikohta) alates 21.08.2019a.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Vastavus Haridus- ja teadusministri määruses esitatud nõuetele (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded).
    Õpetajate kvalifikatsiooninõuded§ 3lg 3: põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid.
    Tugispetsialistidekvalifikatsiooninõuded§ 4 lg 1: eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.
  • Õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastega).
  • Väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused.
  • Vähemalt ühe võõrkeele oskus ja arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 3. juuni 2019a Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53, 11317 Tallinn või kaokool@kaokool.ee, märgusõna „õpetaja konkurss”.