Dokumendid

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli dokumendid: 

Põhikiri

Kodukord

Õppekava

Vastuvõtu kord

Arengukava