Valminud on uus animeeritud infovideo: Käo Tugikeskus aitab erivajadustega inimestel elada täisväärtuslikku elu

Meil on väga hea meel jagada Käo Tugikeskuse uut animeeritud infovideot! Infovideo on valminud koostöös Joonmeedia.ee ⅼ visuaalsed lahendused suurepärase tiimiga märtsis 2024. Voice-over pealelugeja on Mait Malmsten.

Käo Tugikeskus aitab erivajadustega inimestel elada täisväärtuslikku elu.

See pole ainult koht, vaid oluline osa elust. Siin veedetud aeg on täis tähendust ja hoolimist nii meie teenusekasutajatele kui töötajatele. Seepärast kõlabki meie visioon nii lihtsalt: Käo Tugikeskus on parim osa päevast. See tähendab, et me loome tegutsema õhutava keskkonna, mis toetab iga inimest võimetekohasel viisil. Meie kompetentsus ja kogemused muudavad meid hoolekande valdkonnas nähtavaks.

Visiooni poole liikumiseks oleme püstitanud mitmeid eesmärke:

TEENUSED
Me tähtsustame peresuhteid ja peame oluliseks, et meie lapsed, noored ja täiskasvanud saaksid võimalikult kaua oma lähedastega koos olla. Selleks pakume peredele igapäevast tuge läbi erinevate teenuste.

Lastekeskuses toetame peresid päevahoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse pakkumisega nende erivajadustega lastele ning koostöös Käo Põhikooliga saavad lapsed põhihariduse samast keskusest. Täiskasvanute keskustes saavad teenusekasutajad tegutseda huvitavalt ja loovalt koos oma eakaaslastega. Asjakohane tugi annab kõigile võrdse võimaluse osalemiseks ja olla hoitud ning vähendab lähedaste hoolduskoormust, mis ongi päeva- ja nädalahoiuteenuse sisu.

Oma valdkonnas oleme suunanäitajad, töötame välja uusi metoodikaid ning jagame enda teadmisi ka teistele. Kui meil, teenuseosutajatel on olemas kõigi vajalike vahendite arsenal, siis on inimese arengu toetamise võimalused mitmekülgsed. Hoolekandeteenuste arendamine toob ühiskonda juurde hoolimist.

KESKKOND
Meie keskused on hubased ja tänapäevased. Kaasaegses keskuses loome ligipääsetavaid keskkondi meie teenusekasutajatele, et nad oleksid igapäevaelus toimekad ja rahulolevad. Siis on rahul ka nende pered.

Tervisliku eluviisi osana viibime ja tegutseme palju õues. Selle jaoks täiustame pidevalt oma keskuste õuealasid.

Keskkondade kujundamisel lähtume rohelisest mõtteviisist, et olla ja tegutseda looduse suhtes vastutustundlikult.

ORGANISATSIOON
Meie inimesed tunnevad end hästi. Et olla oma valdkonnas hinnatuim tööandja arvestame oma inimeste vajadustega ning loome neile võimalusi enesearenguks. Meie põhimõteteks on väärikas kohtlemine ja head suhted.

Meie töötajad on motiveeritud, toetavad ja hoolivad. Käo Tugikeskus on parim osa päevast, sest pakub erivajadustega inimestele kvaliteetseid teenuseid nüüdisaegses keskkonnas.