Üleeuroopalise Spordinädala tähistamine lastekeskuses ja Käo Põhikoolis

Meie kooli spordipäev algas ühise soojendusvõimlemisega kooli õuealal ning peale seda toimusid teatevõistlused&#44 kus&#160:lapsed said kommunikaatorit vajutada&#44 teatepulka hoida ja edasi anda&#44 joosta ning üksteisele kaasa elada. Seejärel aga olid&#160:lapsed publikuna kaasa elamas töötajate teatejooksule.

Nautisime ilusat ja karget sügisilma ning liikumist õues. Seejärel kogunesid kõik osalejad saali&#44 kus jagati diplomeid ja auhindu.

Spordipäeva eesmärgid Käo Põhikoolis olid:

  • laps osaleb koos kaaslastega ühisüritusel
  • laps osaleb võimetekohastes kehalistes tegevustes
  • laps märkab erinevaid tegevusvahendeid ja kasutab neid sihipäraselt
  • laps reageerib positiivselt juhendamisele

&#160:

&#160: