Suur tänu!

Eelkõige oleme tänulikud märkamise eest. Märkame ise ka&#44 kui keegi meid hea sõna&#44 mõtte või teoga meeles peab.

Suur suur tänu Eneli Põld!&#160: