Päevakeskus Käo osutab ajavahemikul 01.07.-31.12.17 pikaajalise kaitstud töö teenust

Töötegevused on eesmärgipärased: oluline on protsessis osalemine lähtuvalt huvist-ja motivatsioonist. Hiljem on on võimalus oma toodangut turustada.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse tingimustega saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti veebilehel:&#160:http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too

Küsimuste ja info korral palun pöörduge teenuste juhi Merike Meriranna poole:&#160:
merike.merirand&#160:kaokeskus.ee.

&#160: