Päevakeskus Käo 20. juubeliaasta tähistamine. Direktori tervitus

Tahame teid kõiki südamest tänada ja öelda aitäh igaühele, kes te keskuse jaoks olemas olete. Kas te ise teate, et olete lihvimata teemandid? Tihti imestame, kui palju ilusat ja väärtuslikku on teis igaühes peidus. Kuidas elu on seadnud nii, et kokku on sattunud just need inimesed, selles hetkes ja selles ajas. On rõõm astuda teiega ühte sammu meie armsa Päevakeskus Käo kujunemisel ja arenemisel. Teil kõigil on olnud selles kasvamises oma roll.

Bob Marley on kunagi öelnud sõnad, et mõned inimesed oskavad vihma tunnetada, teised saavad lihtsalt märjaks. Meie tegevusvaldkond ei ole alati kõige kergem, aga on hea teada, et meiega koos on inimesed, kes vihma ega märjaks saamist ei pelga. Inimesed, kes ei karda väljakutseid, mille ees mõni teine oleks ammu püssi põõsasse visanud. Varjatult on ju igas väljakutses ja eneseületuses peidus kasv ja areng.

Heidame üheskoos pilgu sellele, millega oleme selle 20 aasta jooksul ühiselt hakkama saanud.

  • Kui Päevakeskus Käo 1.septembril 1996 lastekeskusega tööd alustas, siis oli meie teenuse kasutajaid 14, tänaseks on neid juba üle 100. See on kõnekas fakt, et oleme pälvinud nii teenuse kasutajate kui ka nende vanemate usalduse ja tunnustuse.
  • 1999. aastal :alustati Päevakeskuses lastele koolihariduse pakkumist koostöös praeguse Tallinna Tondi Põhikooliga ning kui meie lapsed kasvasid suureks, siis avasime 2004. aastal oma esimese täiskasvanute keskuse Pae tänaval, kus noortele täiskasvanutele on loodud tingimused nende ea- ja võimetekohaseks arenguks ja tegevuseks.
  • Kõige suurema arengu tegime oma tööaastate jooksul läbi meie keskuse poolt algatatud ESF projektidega, mis kestsid kokku 6 aastat (2006-2011). Oluline saavutus oli see, et meie noored said kutseõppes osaleda. Töötasime välja palju mahukaid õppematerjale ja läbisime 2x eripedagoogika täiendkoolituse koostööd Jyväskylä Ülikooliga (320 tundi), mille läbi kasvas meie töötajate kompetentsus veelgi.
  • 2011. aastal täitus meie ilus helesinine unistus oma kooli loomise näol. Avasime ise oma tarkuse ja jõududega Käo Põhikooli, mis tähistas oma viiendat aastapäeva.
  • 2012. aastal laienesime Maleva keskusesse Maleva tänaval, kus loodi Päevakeskus Käo kolmas üksus – keskus täiskasvanud teenuse kasutajale.
  • 2013. aastal tunnustati meie tööd rahvusvaheliselt hinnatud EQUASSi kvaliteedimärgiga, tänaseks oleme selle tunnustuse pälvinud juba kahel korral.

Mis on aga olnud selle 20-aastase pideva arengu, väljakutsete ja kulgemise tulem meie endi jaoks?

Tänu teenuse kasutajatele oleme pidanud ise palju õppima. Oleme omandanud oskused ja teadmised, kuidas oma laste ja noortega koos tegutseda nii, et nad saaksid tunda ennast võrdväärsena inimeste seas. Meie kõige suuremad õpetajad on olnud meie lapsed ja meie noored.

Meie missiooniks on luua igale teenusesaajale parimad võimalikud tingimused ea- ja võimetekohaseks tegevuseks. Meie visiooniks, mis tänaseks on igati täide läinud – olla kaasaegne ja elukvaliteeti väärtustav kompetentsikeskus erivajadustega inimestele – on teoks saanud. Igaüks on saanud tunda ennast tõesti võrdväärsena teiste seas.

Sellega seoses on palju inimesi, keda soovime nende panuse eest südamest tänada!

Aitäh lapsevanematele, kes on meile toeks olnud enda nõu, jõu ja teadmistega, mis on andnud meile palju tuge, kuidas üheskoos nende lapsi paremini toetada.

Aitäh kõigile meie armsatele töötajatele, kes igapäevaselt panustavad keskusesse oma teadmisi, kogemusi ja oskuseid. Ja mis veel olulisem, teevad seda tööd südamega.

Suur tänu Tallinna linnavalitsusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes on võimaldanud meil kõik oma mõtted ja unistused teoks teha, tänu rahalisele toetusele ja julgustavale suhtumisele.

Suur aitäh kõigile teistele toetajatele, sponsoritele ja koostööpartneritele, kes on aidanud meid nõu ja jõuga, et suuremaid projekte oma laste ja noorte jaoks ellu viia.

Hiina tark Lao-Tsõ on öelnud sõnad, et ka tuhande miiline teekond algab esimesest sammust. Me teame, et ajame ühist asja ja üheskoos oleme tugevad. Meil on hea meel, et liigume just koos teiega, vahest ka läbi raskuste, aga ikka tähtede poole!

Merike Melsas
Direktor
16.09.2016