Päeva- ja nädalahoiuteenuse käivitamine Käo Tugikeskuses

Teenuse eesmärgiks on:

  • vähendada lähedaste hoolduskoormust&#44 toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist:
  • pakkuda raske või sügava intellektihäirega hooldust vajavatele täisealistele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust&#44 mis võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas.

Rohkem infot päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta.&#160:

Alates 01.01.2017&#160:igapäevaelu toetamise teenust&#160:autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele.


&#160: