Pae keskuse noored Tallinna erivajadustega laste- ja noorte XV lauluvõistlusel “Laulurõõm”

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

&#160:

Lauluvõistluse korraldajateks oli Tallinna Kanutiaia Huvikool koostöös Tallinna Haridusameti&#44 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Punase Risti Seltsi Tallinna Seltsiga.

Selle lauluvõistluse eesmärk on toetada muusikaliselt andekaid puuetega lapsi ja noori&#44 anda neile suhtlemis- ja esinemiskogemusi võistlussituatsioonis ning teadvustada andekate erivajadustega inimeste olemasolu meie ühiskonnas.

Lauluvõistlusel hinnati osalejaid neljas vanuserühmas. Igast Tallinna laste ja noortega tegelevast asutusest võisid osa võtta solistid ja duetid. Võistlejaid hindas viieliikmeline žürii&#44 mida juhtis legendaarne Kodulinna maja juht Tiina Mägi.

Pae keskuse noored esitasid O. Arderi laulu „Hea muusika“. Muusikaterapeut Ingrid Floss saatis klaveril. Monica ja Karolin olid Ingrid käe all laulmist väga korralikult harjutanud ja seetõttu kõlas see väga kaunilt.

Saime võistluselt kuhjaga laulurõõmu&#44 kaunid diplomid ning uut esinemiskogemust.

Käo keskus tänab Ingrid Flossi&#44 kes noori juhendas ning võistlusel saatis. Samuti täname Monica ja Karolini peresid&#44 kes oma noorte esinemisi alati toetavad.