Lastekeskuses ja Käo Põhikoolis spordipäev

Lastekeskuses asuvas Käo Põhikoolis toimus 23. septembril spordipäev tähistamaks üle-euroopalist Spordinädalat.

Seekord juba kuuendat korda tähistatav liikumist ja tervislikke eluviise edendav ettevõtmine on kasvanud Eesti suurimaks inimesi liikuma innustavaks kampaaniaks, kus osalevad lasteaiad, koolid, spordiklubid, tööandjad, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid.

Meie kooli spordipäev algas ühise soojendusvõimlemisega kooli õuealal. Seejärel toimusid ühised pallimängud ja teatevõistlused.

Viimasena toimus juba traditsiooniks kujunenud töötajate teatejooks, millele kõik õpilased publikuna kaasa elasid.

Spordipäeva eesmärgid Käo Põhikoolis olid:

  • Õpilane osaleb koos kaaslastega ühisüritusel;
  • Õpilane osaleb võimetekohastes kehalistes tegevustes;
  • Õpilane märkab erinevaid tegevusvahendeid ja kasutab neid sihipäraselt;
  • Õpilane reageerib positiivselt juhendamisele.

Päeva lõpetas pidulik auhindade ja diplomitega tunnustamine.

Nautisime üheskoos päikeselist ja sooja sügisilma ning liikumist värskes õhus.