Lastekeskuses ja Käo Põhikoolis spordipäev

Seekord juba kuuendat korda tähistatav liikumist ja tervislikke eluviise edendav ettevõtmine on kasvanud Eesti suurimaks inimesi liikuma innustavaks kampaaniaks&#44 kus osalevad lasteaiad&#44 koolid&#44 spordiklubid&#44 tööandjad&#44 kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid.

Meie kooli spordipäev algas ühise soojendusvõimlemisega kooli õuealal. Seejärel toimusid ühised pallimängud ja teatevõistlused.

Viimasena toimus juba traditsiooniks kujunenud töötajate teatejooks&#44 millele kõik õpilased publikuna kaasa elasid.

Spordipäeva eesmärgid Käo Põhikoolis olid:

  • Õpilane osaleb koos kaaslastega ühisüritusel:
  • Õpilane osaleb võimetekohastes kehalistes tegevustes:
  • Õpilane märkab erinevaid tegevusvahendeid ja kasutab neid sihipäraselt:
  • Õpilane reageerib positiivselt juhendamisele.

Päeva lõpetas pidulik auhindade ja diplomitega tunnustamine.

Nautisime üheskoos päikeselist ja sooja sügisilma ning liikumist värskes õhus.