Karjääripäev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis 26.03.18

Külaliselt küsis üks õpilane suhtlusraamatu abil&#44 kas DJ-l on MP3 mängija ja kas ta karaoket laulab? Teine tundis huvi&#44 kas DJ tuleb ka homme külla. Lepiti kokku&#44 et edaspidine koostöö on võimalik.

Tagasiside lastelt oli positiivne. Rõõmu valmistas diskorütmis javalgusefektide saatel tantsimine.

Suur tänu Saue noortekeskuse töötajatele ja kõigile osavõtjatele!