Käo Tugikeskuse uue hoone projekteerimiseks kuulutati välja ideekonkurss

Tallinna linn kuulutas välja piiratud ideekonkursi, mille eesmärgiks on uue ja kaasaegse Käo Tugikeskuse Pae keskuse hoone projekteerimine Lasnamäele.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul soovib linn praeguse Käo Tugikeskuse Lasnamäel asuva Pae keskuse asemele rajada uue, kaasaegse ja kõigile tänapäevastele tugikeskuse ligipääsetavuse nõuetele vastava hoone. „Käo Tugikeskus arvestab oma teenuste kavandamisel ja osutamisel iga inimese vajadustega. Ent selleks, et tagada teenusekasutajatele parimad võimalikud tingimused tema ea- ja võimetekohasteks tegevusteks, on vaja mugavat, igaühele ligipääsetavat, turvalist ja kodulähedast keskkonda. Loodame ideekonkursiga leida selleks parima lahenduse,“ rääkis Beškina. „Uue hoone projekteerimistööd peaksid algama järgmisel aastal ning kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks uus hoone valmima 2025. aasta lõpuks.“

Käo Tugikeskuses osutatakse teenuseid raske või sügava intellekti- ning liitpuudega täiskasvanud teenusekasutajatele. Hetkel tegutseb keskus 1985. aastal rajatud kahekorruselises hoones, mis on aja jooksul küll erinevatel etappidel renoveeritud ja kohandatud, kuid mille arhitektuurne lahendus ja amortisatsiooni tase siiski ei toeta erivajadusega inimestele vajaduspõhist ja kaasaegset teenuse osutamist.

Uue hoone rajamine Käo Tugikeskuse Lasnamäel asuvale Pae tn 37/ Võidujooksu tn 18 kinnistule tagab tingimused kaasaegse, ligipääsetava ning teenusekasutajate vajadustele vastava keskkonna loomiseks. Tänapäevased arhitektuurilahendused võimaldavad luua terviklahendusi kodurühmade paigutamiseks ja personali efektiivsemaks planeerimiseks. Projekteerimise käigus soovitakse muuta ka territooriumi liikluskorraldust, et tagada teenusekasutajate turvaline viibimine õuealal.

Ideekonkursile taotluste esitamise tähtaeg on 2. detsember kell 14.00. Ideekonkursi esimeses etapis oodatakse 2. detsembriks osalejate portfoolioid. Teises etappi valitakse välja kuni kuus pakkujat, kes alustavad ideekavandi koostamisega. Portfoolioid ja ideekavandeid hindab žürii, kuhu kuuluvad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alver, Käo Tugikeskuse direktor Marina Runno, Tallinna Linnavaraameti projektijuht Martin Käärid ning Tallinna Strateegiakeskuse arhitekt-linnaplaneerijad Ivo Heinrich Arro ja Paco-Ernest Ulman.

Piiratud osalejate arvuga ideekonkursi „Käo Tugikeskuse hoone (Pae tn 37/Võidujooksu tn 18) ideekonkurss“ dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris (viitenumber 254168).

Pressiteade ajalehes Pealinn 21.11.2022