Käo Tugikeskuse lastekeskusesse paigaldati uus lift!

Lifti paigaldamist toetas rahaliselt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet eesmärgiga parendada erivajadustega lastele teenuse osutamise tingimusi.&#160:&#160:

Lifti paigaldas meile Elif AS meeskond&#44 kes tegutses korrektselt ja kiirelt. Täname lastekeskuse ja kooli pere kannatlikkuse ja paindlikkuse eest niigi keerulisel ajal!