Käo Tugikeskuse lastekeskuse ja Käo Põhikooli esimese koolipäeva aktus

Sel korral ootame vanematest osalema vaid 1. klassi astuvate laste vanemaid.