Käo Põhikooli õpilasesinduse koosolek

Õpetaja Marina tutvustas õpilastele kevade&#44 dzungli ja kosmose teemat. Õpilased valisid tunnetustoa järgmiseks teemaks dzungli.

Seekordsel õpilasesindus kohtumisel osalesid ka külalised Eesti Õpilasesinduste Liidu Avaliku poliitika valdkonnast. Nende üks tegevusvaldkond on HEV õpilaste suurem kaasamine õpilasesinduste töösse kõigis koolides.

Külalistel oli koosolekul nähtu kohta ainult kiidusõnu. Käo Põhikooli õpilasesinduse tööga tutvumine andis kinnituse&#44 et kõikides koolide on võimalik korraldada õpilasesinduste tegevust ja kõiki õpilasi on võimalik kaasata otsuste tegemisse. Tuleb lähtuda õpilaste võimetest ja teha vastavad kohandused&#44 kasutades muuhulgas ka AAC vahendeid.

Õpilasesinduse otsus visualiseeritult.&#160:

Rohkem infot Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevusest.