Käo Põhikooli auhinnati Kuldse Kaasamisõunaga

13. oktoobril 2023 omistati lastekeskuses tegutsevale Käo Põhikoolile Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri poolt auhind Kuldne Kaasamisõun.

 Foto: Karoliine Aus, Erasmus+
ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Auhinna sai aastatel 2020-2022 toimunud projekt „Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine“, mille raames neli kooli töötajat käisid kogemusi omandamas õpirännetel Inglismaal ja Taanis.

 Foto: Karoliine Aus, Erasmus+
ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur
 Foto: Karoliine Aus, Erasmus+
ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur