ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” koosloome töötubade kokkuvõte

Teenuse arendus ning parendus toimus pilootprojekti käigus koosloome meetodil&#44 kus teenusearendamisel ja parendusettepanekute tegemisel lähtuti teenuse sihtrühma vajadustest&#44 teenusepakkujate võimalusest ning võimekusest.&#160:
&#160:
Koosloome protsessi eesmärk oli parendada koostööd teenuse kasutajate&#44 teenuse osutajate&#44 kohalike omavalitsuste&#44 Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti vahel.
Projekti raames moodustati selleks koosloomemeeskond. Meeskonda kuulusid teenuse sihtgrupi esindajad&#44 teenuse pakkujad ning kohalike omavalitsuste esindajad. Ajavahemikul 01.05.2017-28.02.2018 toimus 5 töötuba. Protsessi juhtisid Trinidad Consulting OÜ disainerid.
&#160: