ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" IV koosloome töötuba


ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid, kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

IV töötuba toimus 16.11.2017 Viimsis Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3, Pringi küla). 

Töötoa eesmärk: Piloodi käivitamise toetamine.

Töötoa teemad:

  • Piloodi teenusprotsessi analüüs, tõrgete tuvastamine ning lahenduste leidmine.
  • Kulumudeli täpsustamine ning optimeerimine.
  • Koostöö ja teenuste korraldamise mudeli edasiarendus.

Fotod VI koosloome töötoast.