ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” IV koosloome töötuba

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid&#44 kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

IV töötuba toimus 16.11.2017 Viimsis Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3&#44 Pringi küla).&#160:

Töötoa&#160:eesmärk:&#160:Piloodi käivitamise&#160:toetamine.

Töötoa&#160:teemad:

  • Piloodi teenusprotsessi analüüs&#44 tõrgete tuvastamine ning lahenduste leidmine.
  • Kulumudeli täpsustamine ning optimeerimine.
  • Koostöö ja teenuste korraldamise mudeli edasiarendus.

Fotod VI koosloome töötoast.&#160: