ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” I koosloome töötuba

Intervallhoiuteenuse arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid&#44 kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

Koosloome meetodi puhul disainitakse teenused koos teenusepakkuja ja teenusekasutajatega. Lähtutakse põhimõttest&#44 et teenusekasutaja ei ole passiivne teenuste tarbija&#44 vaid teenuse planeerimises ja pakkumises aktiivne osaleja. See aitab kavandada ja osutada teenuseid efektiivselt ja arvestada sihtrühma vajadustega.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsemad ja integreeritumad teenused. Intervallhoiuteenuse arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus&#44 kvaliteet ja tulemuslikkus&#44 kuna teenuseid pakutakse vastavalt vajadusele.&#160:

15. mail 2017 toimus Päevakeskus Käo Pae keskuses ESF projekti I koosloome töötuba.

Fotod I koosloome töötoast.&#160: