ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” artikkel Pealinna lehes

Katkend artiklist:&#160:”Lapsevanem peab harjutama mitte olema mures. Vanemad on harjunud muretsema oma laste pärast&#44 kes nendest pidevalt on sõltunud&#44″ jätkas Pärna. “Isegi kui on olemas usaldus teenuse suhtes&#44 et töötajad saavad lapsega hakkama&#44 ikka vanemad muretsevad. Siin peab vanem iseendaga tööd tegema.” Pärna tõi välja&#44 et tänu uue teenuse piloteerimisele on ta saanud võimaluse oma töökoormust raamatupidajana tõsta&#44 mis on oluliseks toeks perekonna toimetuleku parendamisel.&#160:

Projektijuht Merike Melsase sõnul pareneb projekti toel teenuse kättesaadavus&#44 kvaliteet ja tulemuslikkus kuna intervallhoiuteenuseid osutame vanematele/eestkostjatele vajaduspõhiselt. Edukas teenuse osutamine toetab teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu&#44 kuna tekivad paremad võimalused tööhõives osalemiseks. Käo Tugikeskuse peamiseks ülesandeks on olla oma tegevusega vanematele ja peredele toeks.