Erasmus+ õpiränne Stockholmi Dibber Rullen ja Dibber Capella kooli 05.02- 09.02.2024

6. märtsil andsid Käo Põhikooli õpetaja Hannabel Müür, eripedagoog Kaidi Pill ja Käo Tugikeskuse logopeed Margit Golovkin tagasisidet 05.02- 09.02.2024 toimunud Erasmus+ õpirändelt Stockholmi Dibber Rullen ja Dibber Capella kooli.

Koolis õpivad sarnased lapsed nagu Käo Põhikoolis ja üllatuslikult oli meiega sarnane ka oskusrühmades õppimise süsteem. Koolis kasutatakse väga aktiivselt alternatiivkommunikatsiooni- kõikidel õpilastel on oma PODD suhtlusraamat.