Kooli nõukogu

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli nõukogu koosseis alates 16.10.2017:

1 Liina Pihol kooli direktor liina dot pihol at kaokool dot ee 
2 Helen Kogerma õpetajate esindaja helen at kaokool dot ee
3 Kati Kiiver õpetajate esindaja kati at kaokeskus dot ee
4 Olavi Nirk lapsevanemate esindaja (põhiliige) olavi dot nirk at mail dot ee
5 Jane Oblikas lapsevanemate esindaja (põhiliige) jane dot oblikas at gmail dot com
6 Hiie Härm lapsevanemate esindaja (asendusliige) hiieharm2 at gmail dot com
7 Tatjana Rein lapsevanemate esindaja (asendusliige) reintatjana at gmail dot com
8 Jane Langemets erakooli pidaja esindaja (nõukogu esimees) jane at kaokeskus dot ee
9 Helma Täht erakooli pidaja esindaja helma dot taht at gmail dot com   
10 Raivo Allev omavalitsusüksuse esindaja raivo dot allev at tallinnlv dot ee
11 Merike Melsas Käo Tugikeskuse esindaja merike at kaokeskus dot ee