Kooli nõukogu

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli nõukogu koosseis alates 16.10.2017:

1 Liina Pihol kooli direktor liina.pihol@kaokool.ee 
2 Kaidi Pill õpetajate esindaja kaidi@kaokool.ee
3 Kati Kiiver õpetajate esindaja kati@kaokeskus.ee
4 Olavi Nirk lapsevanemate esindaja (põhiliige) olavi.nirk@mail.ee
5 Jane Oblikas lapsevanemate esindaja (põhiliige) jane.oblikas@gmail.com
6 Hiie Härm lapsevanemate esindaja (asendusliige) hiieharm2@gmail.com
7 Tatjana Rein lapsevanemate esindaja (asendusliige) reintatjana@gmail.com
8 Jane Langemets erakooli pidaja esindaja (nõukogu esimees) jane@kaokeskus.ee
9 Helma Täht erakooli pidaja esindaja helma.taht@gmail.com   
10 Raivo Allev omavalitsusüksuse esindaja raivo.allev@tallinnlv.ee
11 Merike Melsas Käo Tugikeskuse esindaja merike@kaokeskus.ee