Kooli nõukogu

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli nõukogu koosseis alates 16.10.2017:

1 Liina Pihol kooli direktor liina dot pihol at kaokool dot ee 
2 Helen Kogerma õpetajate esindaja helen at kaokool dot ee
3 Kati Kiiver õpetajate esindaja kati at kaokeskus dot ee
4 Olavi Nirk lapsevanemate esindaja (põhiliige) olavi dot nirk at mail dot ee
5 Jane Oblikas lapsevanemate esindaja (põhiliige) jane dot oblikas at gmail dot com
6 Hiie Härm lapsevanemate esindaja (asendusliige) hiieharm2 at gmail dot com
7 Tatjana Rein lapsevanemate esindaja (asendusliige) reintatjana at gmail dot com
8 Jane Langemets erakooli pidaja esindaja (nõukogu esimees) jane at kaokeskus dot ee
9 Helma Täht erakooli pidaja esindaja helma dot taht at gmail dot com   
10 Raivo Allev omavalitsusüksuse esindaja raivo dot allev at tallinnlv dot ee
11   Käo Tugikeskuse esindaja