Kooli nõukogu

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli nõukogu koosseis:

1 Liina Pihol kooli direktor liina dot pihol at kaokool dot ee 
2 Helen Kogerma õpetajate esindaja helen at kaokool dot ee
3 Kati Kiiver õpetajate esindaja kati at kaokeskus dot ee
4 Olavi Nirk vanemate esindaja (põhiliige) olavi dot nirk at mail dot ee
5 Jane Oblikas vanemate esindaja (põhiliige) jane dot oblikas at gmail dot com
6 Hiie Härm vanemate esindaja (asendusliige) hiieharm2 at gmail dot com
7 Tatjana Rein vanemate esindaja (asendusliige) reintatjana at gmail dot com
8 Jane Langemets erakooli pidaja esindaja (nõukogu esimees) jane at kaokeskus dot ee
9 Helma Täht erakooli pidaja esindaja helma dot taht at gmail dot com   
10 Raivo Allev omavalitsusüksuse esindaja raivo dot allev at tallinnlv dot ee
11 Marina Runno Käo Tugikeskuse esindaja marina dot runno at kaokeskus dot ee