Meeskond

Käo Tugikeskuse struktuur 

Tugikeskuse juhtkond

Direktor – Käo Tugikeskuse üldine juhtimine, eelarve, majandusküsimused, arendusprojektid.
Teenuste juht - teenuste koordineerimine ja arendamine.
Projektijuhtprojektipõhise tegevuse, majandus- ja haldustegevuse korraldamine.  
Eripedagoogilise töö juht - eripedagoogilise töö koordineerimine.
Kvaliteedijuht - kvaliteedialase arendustöö koordineerimine.
Personalijuht- personali- ja asjaajamisvaldkonda puudutava töö juhtimine, tööjõu värbamine

Tugikeskuse meeskond

Rehabilitatsioonitöö koordinaator - rehabilitatsioonitöö koordineerimine.
Majandusjuhataja - töövahendite ja teenuste tellimine, arved.
Meeskonnajuht majutuses - majutusteenuse koordineerimine Pae keskuses ja Maleva keskuses. 
Tegevusjuhendaja majutuses - täiskasvanud teenusekasutajate ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve.
Sotsiaaltöötaja - Pae keskuse ürituste koordineerimine ja külaliste vastuvõtu korraldamine. Vanemate/ eestkostjate nõustamine. 
Tegevusterapeut - teraapia kaudu teenusekasutajate tegevusvõime suurendamine igapäevatoimingutes.
Füsioterapeut - teenusekasutajate individuaalne ja rühma füsioteraapia. Abivahenditega seotud küsimused.
Meeskonnajuht lastekeskuses- lastekeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.
Tegevusjuhendaja lastekeskuses - laste päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine. Koostöö Käo Põhikooli õpetajatega.
Meeskonnajuht Pae ja Maleva keskuses - tugikeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.
Tegevusjuhendaja Pae keskuses ja Maleva keskuses -täiskasvanud teenusekasutajate päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine.
Loovterapeut -
rühma ja individuaalne muusikateraapia täiskasvanute keskustes.
Muusikalise tegevuse juhendaja - rühma muusikalised tegevused, Käobänd.