Sotsiaalne rehabilitatsioon

Käo Tugikeskuses osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid kolmes tegevuskohas Tallinnas ilma majutuseta. 
Lastele osutatakse teenuseid aadressil Käo 53, Tallinn. 
Täisealistele osutatakse teenuseid aadressidel: Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn, Maleva 16, Tallinn. 
Tegevuskohad on ligipääsetavad.

Sihtrühmad kellele teenust osutatakse:

 • intellektihäirega sh autismispektrihäirega lastele kuni 18-eluaastani;
 • tööealistele (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega psüühikahäirega inimestele;
 • tööealistele puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimestele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel töötukassas.

Pakutavad teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus (lastele);
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia);
 • õe teenus.

Laste meeskonda kuuluvad:

 • meeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Liisi Pinta liisi dot pinta at kaokeskus dot ee;
 • logopeed Margit Golovkin lastelogopeed at kaokeskus dot ee;
 • eripedagoogid Kati Kiiver (hindamine, nõustamine) kati at kaokeskus dot ee,
  Marge Siimann marge at kaokeskus dot ee;
 • füsioterapeut Hanna Keir hanna at kaokeskus dot ee;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen jaanika at kaokeskus dot ee,
  Miina Tursk miina dot tursk at kaokeskus dot ee;
 • muusikaterapeut Kertu Rummel kertu at kaokool dot ee;
 • kunstiterapeut Marju Jõgis marju at kaokool dot ee.

Täiskasvanute meeskonda kuuluvad: 

 • meeskonna koordinaator ja sotsiaaltöötaja Liisi Pinta liisi dot pinta at kaokeskus dot ee;
 • sotsiaaltöötaja Silvia Looveer silvia at kaokeskus dot ee;
 • eripedagoog Kati Kiiver (hindamine, nõustamine) kati at kaokeskus dot ee;
 • füsioterapeut Helger Helemäe helger dot helemae at kaokeskus dot ee,
  Liis Randmäe liis dot randmae at kaokeskus dot ee;
 • tegevusterapeudid Jaanika Ennok jaanika dot ennok at kaokeskus dot ee ja Katarina Kimsen katarina dot kimsen at kaokeskus dot ee;
 • muusikaterapeut Maria Allikmaa maria dot allikmaa at kaokeskus dot ee;
 • loovteraepeudid Nelli Kreuz nelli dot kreuz at kaokeskus dot ee, Margit Karindi margit dot karindi at kaokeskus dot ee ja Polina Slepova polina dot slepova at kaokeskus dot ee;
 • õde Maili Yerlikaya maili dot yerlikaya at kaokeskus dot ee.

Küsimuste korral ja teenusele registreerumine:

Küsimuste korral või teenustele registreerumiseks võta ühendust meie rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatori Liisi Pintaga tööpäeviti 9.00-17.00
telefonil 5854 5586 või e-posti teel liisi dot pinta at kaokeskus dot ee.

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusekasutaja käib (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

Tegevuskohta jõudmine

 1. Käo Tugikeskuse lastekeskuse tegevuskoht Käo 53 (Kristiines).
  Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussidega nr. 17 ja 17A Nõmme tee peatusesse ning bussiga nr 23 Västriku peatusesse
 2. Käo Tugikeskuse täiskasvanute tegevuskoht Pae 37/Võidujooksu 18 (Lasnamäel). 
  Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Võidujooksu peatusesse.
 3. Käo Tugikeskuse täiskasvanute tegevuskoht Maleva 16 (Põhja-Tallinnas).
  Ühisptransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast (Viru) bussiga nr 73 Neeme peatusesse. 

NB! Teenusekasutaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole teisiti kokku lepitud.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel info at sotsiaalkindlustusamet dot ee, paberil allkirjastatud taotluse posti teel elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste osutamise kord Käo Tugikeskuses.