Sotsiaalkindlustusameti ohviabisüsteem korraldab psühhosotsiaalse kriisiabi andmist

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabisüsteemil on võimekus korraldada psühhosotsiaalse kriisiabi andmist. Lähtutakse piirkondlikkuse põhimõttest (lõuna, ida, lääne ja põhja piirkond) ning ollakse valmisolekus reageerima kriisimeeskonnana (hetkel toimub väljareageerimine pigem telefoni või e-posti teel, või partneritega kootöös ka muul viisil). 

Psühhosotsiaalne kriisiabi on abistamisprotsess, mis fokuseerib kriisijuhtumi järgsete ülesannete lahendamisele isiklike, sotsiaalsete ja muude ressursside kasutusele võtmise kaudu, et tulla juhtunuga toime ja vähendada kiiresti selle mõju igapäevasele toimimisele. Psühhosotsiaalne toetus on suunatud emotsionaalsetele, sotsiaalsetele, vaimsetele ja hingelistele vajadustele.

Tegevused abi pakkumiseks:

  • Emotsionaalse stabiilsuse taastamine. Kuulamine, info jagamine, turvatunde hoidmine;
  • Toetussüsteemide taastamine asutustes ja kogukonnas;
  • Abi asutuste toimimise normaliseerimisel, emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisel, juhiste andmine, kuidas hakkama saada, tagada sotsiaalne toetus ja anda lootust taastumise võimalikkusest.

Kontaktid, kui on vajadus psühhosotsiaalse kriisiabi osutamiseks või konsulteerimiseks.

Põhja piirkond (Tallinn ja Harjumaa)
Piirkonna juht Olga Jevdokimova, telefon: 5322 5364, e-post: Olga dot Jevdokimova at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton, helen dot alton at sotsiaalkindlustusamet dot ee