Käo Tugikeskus sai peresõbraliku tööandja algmärgise

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva andis 17.10.18 pidulikul tunnustusüritusel 13 tööandjale üle peresõbraliku tööandja lõppmärgise. Lisaks pälvisid 31 tööandjat peresõbraliku tööandja algmärgise. Üheks märgise saajaks on Käo Tugikeskus.

Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku tööandja märgise programmis ning on tänaseks läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta. Kokku on Eestis peresõbraliku tööandja algmärgise pälvinud 68 tööandjat.

"Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjad väärivad tunnustust, sest nad soovivad arvestada praeguste ja tulevaste töötajate vajadustega ning on valmis panustama nende heaolusse," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Foto: Sotsiaalministeeriumi Facebook

Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel ning suurendada töötajate turvatunnet.

Refereeritud 17.10.2018 ärileht.delfi.ee-st.