Osalemine RMK loodushariduse programmis “lähme õue sügist märkama”!

Käo Põhikooli ja Käo lastekeskuse lapsed osalesid kolmel päeval (19.10, 20.10 ja 21.10) RMK loodushariduse programmis “Lähme õue sügist märkama!”.

Tegevus toimus Harku metsa terviserajal. Eesmärgiks oli metsalooduse tundmaõppimine ning sügise tunnuste märkamine ja erinevate meeltega tunnetamine.

Nii õpilased kui töötajad nautisid õppekäike väga, täname äärmiselt toredaid juhendajaid RMKst!