Maleva keskuse õppeaed on töös!

Meil on rõõm teatada, et Maleva keskuse sisehoovi on sisse seatud õppeaed.

Üheks meeleolukaks tegevuseks oli üheskoos valida jalgadel konteineritele sobivad asukohad, mis  täideti mulla. Koostöös noorte ja töötajatega istutati sisse erinevaid põnevaid taimi.

Sooja päikese paitusel ja meie noorte nobedate näppude tegutsemisel on peagi oodata saaki. 

Tallinna linna asutuste õppeaiad on vahend keskkonnahariduslike tegevuste tegemiseks, mille tulemusena saavad rajatud mitmed söögi-, tarbe- ja ilutaimedega õppeaiad, täienevad teadmised keskkonnast, rikastub linnaloodus, juurdub  õuesõpe ja tervislik ning aktiivne eluviis.

Rohkem infot Tallinna linna asutuste õppeaedade rahaliste vahendite eraldamisest.