Külalised Gruusiast, asutusest "NGO Child, Family, Society"

25.- 28. novembril külastasid meid väga head koostööpartnerid Tbilisist, Gruusiast. Tegemist oli ühe erivajadusega lapsi toetava asutuse "NGO Child, Family, Society" esindajatega, kellele läheb korda pea kõikide teenuste arendamise teema Gruusias. 

Fotol Guna Bibileishvili ja Maia Bibileishvili Pae keskuse peaukse juures, kus on Gruusia keeles kirjas tere tulemast. 

Eestisse tuleku peamiseks eesmärgiks oli omavaheliste koostöösuhete tugevdamine, uute koostöövõimaluste leidmine ning kogemuste jagamine seoses erinevatele sihtrühmadele teenuste pakkumisega. 

Eestis viibimise ajal külastati mitmeid asutusi:

  • Käo Tugikeskus (sh lastekeskus, Pae keskus), vastuvõtjateks direktor Marina Runno, kvaliteedijuht Jane Langemets, eripedagoogilise töö juht Kati Kiiver ja sotsiaaltöötaja Silvia Looveer;
  • Käo Põhikool, vastuvõtjateks eripedagoogilise töö juht Kati Kiiver ja meeskonnajuht tegevuste koordinaator Marge Siimann;
  • Tallinna Tondi Põhikool, vastuvõtjaks Tuisu osakonna õppejuht Linnu Mae;
  • Tallinna Õppenõustamiskeskus, vastuvõtjaks logopeed Linnu-Lydia Mae; 
  • Tallinna Heleni Kooli, vastuvõtjaks direktor Erki Korp;
  • Rannapere Pansionaat, vastuvõtjaks juhataja Merike Melsas. 

Fotol vasakult alates Maia Bibileishvili, Kati Kiiver, Jane Langemets, Guna Bibileishvili, Marina Runno ja Silvia Looveer. Foto tehtud Käo Tugikeskuse Pae keskuses

Fotol Guna Bibileishvili, Maia Bibileishvili, Silvia Looveer ja Kati Kiiver. 

Kohtumise viimasel päeval kinkisime oma kallitele koostööpartneritele meie Käo Tugikeskuse täiskasvanute poolt salvestatud Käobändi plaadi. 

Kokkuvõtvalt saime veelkord kinnitust, kuivõrd oluline on avatus ja usaldus kõikide erinevate asutuste ning spetsialistide vahel olenemata sellest, mis riigist keegi pärineb. Teemad on ikka ühised.