Käo Tugikeskuse Maleva keskuse õppeaia rajamiseks rahaliste vahendite eraldamine

Käo Tugikeskuse Maleva keskusele (Maleva 16) eraldatakse rahalised võimalused õppeaia loomiseks. 

Tallinna linna asutuste õppeaiad on vahend keskkonnahariduslike tegevuste tegemiseks, mille tulemusena saavad rajatud mitmed söögi-, tarbe- ja ilutaimedega õppeaiad, täienevad teadmised keskkonnast, rikastub linnaloodus, juurdub  õuesõpe ja tervislik ning aktiivne eluviis.

Vastavalt Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamise korrale (punkt 3.) taotleti esitatud eelarvevormide alusel rahalisi vahendeid õppeaedade rajamiseks ja arendamiseks vajalikeks kulutusteks, sh materjalide (nt muld, multš, seemned, puitlaudis peenarde jaoks), töövahendite (nt tööriistad, ettekasvatusvahendid, kastmisvahendid) ja inventari (nt kasvuhoone, kuur, veekogumisnõu, kompostikast, peenrakastid, väliõpperuum ja istumiskohad) soetamiseks ning nende transpordiks ja paigaldamiseks.

Täpsem info õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamisest 2021. aastal.