Käo Tugikeskuse lastekeskuse ja Käo Põhikooli esimese koolipäeva aktus

Käo Tugikeskuse lastekeskuse ja Käo Põhikooli laste esimese koolipäeva aktus toimub 1. septembril kell 11.00.

Sel korral ootame vanematest osalema vaid 1. klassi astuvate laste vanemaid.