Käo Tugikeskuse hinnakiri 2021

 

Teenused

Ühik

Hind 

Päevahoiuteenus lapselekuu883.00
Päevahoiuteenuse tegevus- ja hooldusvahendite tasu lapselekuu18.00
Igapäevaelu toetamise teenus päevase teenusena (kuni 10 h päevas, tööpäevadel) päev59.00

Igapäevaelu toetamise teenus päevase teenusena (kuni 10 h päevas, tööpäevadel)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega

päev51.00

Igapäevaelu toetamise teenuse päeva-ja  nädalahoiuteenus (üle 10 h teenus)

ööpäev100.00

Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (alla 10 h teenus)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega

päev18.00
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (üle 10 h teenus)
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
ööpäev 48.00
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena teenusekasutaja omaosalus (üle 10 h teenus)ööpäev 6.00
Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga isikutelepäev93.00
Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga isikutele
Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega
päev36.00

 

Alus: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkiri kinnit. 05.01.2021 nr STA-4/1

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus kinnit. 05.05.2020 KK 1-4/8

Toitlustamise hinnad: 

TeenusÜhik

Hind

Hommikusöök täiskasvanulekord1.20
Lõunasöök täiskasvanulekord2.80
Õhtusöök majutuseskord2.80

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 01.01.2020