ESF projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” II koosloome töötuba

ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid&#44 kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

II koosloome töötuba toimus 16. augustil 2017.

Töötoa teemad olid järgmised:

  • esimeses töötoas kavandatud piloodi käivitamise tegevusplaani täitmise ja hetkeseisu ülevaatamine:
  • esimeses töötoas kirjeldatud klienditeekonna/ teenuse protsessi (sh koostatud klienditöö ja korralduslike dokumentide) ülevaatamine&#44 vajadusel täiendamine:
  • piloteeritava teenuse sisu (komponentide) ülevaatamine koos vajalike esmaressursside ülevaatmisega (keskkond&#44 töötajad&#44 tugiteenused jm):
  • piloteerimise analüüsiks vajalike andmete ja nende kogumise viisides kokku leppimine:
  • tegevusplaani täiendamine uute&#44 vajalike tegevustega.

Fotod II koosloome töötoast