Struktuur ja töötajad

Käo Tugikeskuse struktuur

Keskuse juhtkond

Direktor – Käo Tugikeskuse üldine juhtimine, eelarve, majandusküsimused, arendusprojektid.

Teenuste juht -
teenuste koordineerimine ja arendamine täiskasvanud teenusekasutajatele Käo Tugikeskuse Pae keskuses ja Maleva keskuses.

Kvaliteedijuht -
süsteemne tegevus asutuse tulemuslikkuse parendamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Käo Tugikeskuse arendustöö, kvaliteedimeeskonna töö koordineerimine.

Keskuse töötajad

Personalijuht - personali- ja asjaajamisvaldkonda puudutava töö juhtimine, tööjõu värbamine. 

Sotsiaaltöötaja -
Pae täiskasvanute keskuse ürituste koordineerimine ja külaliste vastuvõtu korraldamine.

Majandusjuhataja -
töövahendite ja teenuste tellimine, intervallhoiu teenuse koordineerimine, tööajatabelite koostamine, arved.

Eripedagoogilise töö juht -
eripedagoogilise töö koordineerimine ja nõustamine Käo Tugikeskuses.

Rehabilitatsioonitöö koordinaator -
lastekeskuses ja Pae keskuses rehabilitatsioonitöö koordineerimine.

Tegevusterapeut -
teraapia kaudu teenusekasutajate tegevusvõime suurendamine igapäevatoimingutes.

Füsioterapeut -
 teenusekasutajate individuaalne ja rühmas füsioteraapia/ võimlemine. Abivahenditega seotud küsimused.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator lastekeskuses-
lastekeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine.

Tegevusjuhendaja lastekeskuses -
laste päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine. Koostöö Käo Põhikooli õpetajatega.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator Pae keskuses -
Pae keskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Täiskasvanute keskuse järjekorraga seotud küsimused, vanemate/ eestkostjate nõustamine.

Muusikalise tegevuse juhendaja -
rühma ja individuaalne muusikateraapia täiskasvanute keskustes.

Kehalise tegevuse juhendaja -
rühma ja individuaalne füsioteraapia/ võimlemine täiskasvanute keskustes.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator Maleva keskuses -
Maleva keskuse töö sisuline koordineerimine ja korraldamine. Töötubades tegevuste koordineerimine, töötajate juhendamine, vabatahtlike töö koordineerimine, koostöö vanemate/ eestkostjatega.

Tegevusjuhendaja Pae keskuses ja Maleva keskuses -
teenusekasutajate päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine (lähtuvalt teenusekasutajate individuaalsest tegevusplaanist).

Sotsiaalhooldaja -
täiskasvanud teenusekasutajate ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve (intervallhoid).