Rehabilitatsioon

Kellele rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse?

Käo Tugikeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava puudega lastele ning täiskasvanutele. Kõiki rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Käo Tugikeskuses eesti keeles, välja arvatud loovterapeudi teenus (muusikateraapia) Käo Tugikeskuse Pae keskuses, mida osutatakse ka vene keeles. 

Asutuses koostatakse isiklikke rehabilitatsiooniplaane järgmistele sihtrühmadele:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Rehabilitatsiooniteenused Käo Tugikeskuse Pae keskuses:

Sihtrühmad:

 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 2. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsiooni tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia); 
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus.

Kes kuuluvad Käo Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonda? 

 • meeskonna koordinaator Kärt Alehodžin;
 • sotsiaaltöötajad Silvia Looveer, Hanna-Liisa Tiitso, Kristiina Koort;
 • arst-psühhiaater Mallika Koel;
 • meditsiiniõde Inna Rahendi;
 • psühholoog Mari Munk;
 • eripedagoog- logopeedi kvalifikatsiooniga Mai Uudevald,
  Kaie Henk, Sirly Eelmets, Margit Raigla, Merle Henberg;
 • eripedagoogid Kati Kiiver (hindamine, nõustamine), Kaidi Pill, Marge Siimann;
 • füsioterapeudid Laura Feldbach, Liis Randmäe;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen, Jaanika Ennok,
  Käty Saluveer, Kristi Viimsalu;
 • muusikaterapeudid Kertu Rummel, Ingrid Floss;
 • kunstiterapeut Irina Evseeva, Miina Rõngas, Helina Vares.

Kuidas registreeruda rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 
677 3495 või e-maili teel kart at kaokeskus dot ee

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusekasutaja viimati käis (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

NB! Teenusekasutaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole muudmoodi kokku lepitud!

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Kuidas meid leida?

Käo Tugikeskuse Pae keskuse rehabilitatsioonimeeskond asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas aadressil Pae 37/Võidujooksu 18. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Võidujooksu peatusesse.

NB! Käo Tugikeskuse Pae keskus on ligipääsetav. 

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.