Rehabilitatsioon

Kellele rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse?

Käo Tugikeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava puudega lastele ning täiskasvanutele. Kõiki rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse Käo Tugikeskuses eesti keeles, välja arvatud loovterapeudi teenus (muusikateraapia) Käo Tugikeskuse Pae keskuses, mida osutatakse ka vene keeles. 

Asutuses koostatakse isiklikke rehabilitatsiooniplaane järgmistele sihtrühmadele:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani;
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Rehabilitatsiooniteenused Käo Tugikeskuse Pae keskuses:

Sihtrühmad:

 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud;
 2. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsiooni tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia); 
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus.

Kes kuuluvad Käo Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonda? 

 • meeskonna koordinaator ja sotsiaaltöötaja Paula Dmitrijev;
 • sotsiaaltöötaja Silvia Looveer;
 • arst-psühhiaater Mallika Koel;
 • psühholoog Mari Munk;
 • eripedagoog Kati Kiiver (hindamine, nõustamine);
 • füsioterapeut Maarika Naaber;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen, Käty Saluveer;
 • muusikaterapeut Ingrid Floss;
 • kunstiterapeut Miina Rõngas.

Kuidas registreeruda rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 5854 5586 või e-maili teel paula at kaokeskus dot ee

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusekasutaja viimati käis (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

NB! Teenusekasutaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole muudmoodi kokku lepitud!

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Kuidas meid leida?

Käo Tugikeskuse Pae keskuse rehabilitatsioonimeeskond asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas aadressil Pae 37/Võidujooksu 18. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Võidujooksu peatusesse.

NB! Käo Tugikeskuse Pae keskus on ligipääsetav. 

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.